Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.11.2023 22:11

Karta obstarávania #034/2021/VO-§117
Rekonštrukcia plynovej kotolne MŠ Kavečany, Budanova 6

Informácie

ID zákazky
12960
Názov predmetu
Rekonštrukcia plynovej kotolne MŠ Kavečany, Budanova 6
Číslo spisu
034/2021/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
28 269,80 EUR
Hlavný CPV
45331110-0 - Inštalovanie kotlov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je rekonštrukcia plynovej kotolne MŠ Kavečany, Budanova 6.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.06.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Lukáš Bažik
lukas.bazik@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty