Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.07.2021 03:55

Karta obstarávania #16/2021/MI
Vytvorenie vrcholovej dokumentácie riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti pre ISVS Národného centra zdravotníckych informácií

Informácie

ID zákazky
12983
Názov predmetu
Vytvorenie vrcholovej dokumentácie riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti pre ISVS Národného centra zdravotníckych informácií
Číslo spisu
16/2021/MI
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Bez uzatvorenie zmluvy
Hlavný CPV
79417000-0 - Bezpečnostné poradenstvo
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vytvorenie vrcholovej dokumentácie riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti pre ISVS Národného centra zdravotníckych informácií (ďalej len „NCZI“), ktoré boli zaradené medzi základné služby podľa § 3, písm. k), bodu 2 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
09.07.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
09.07.2021 10:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Národné centrum zdravotníckych informácií
Adresa
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Miriama Ištvánová
miriama.istvanova@nczisk.sk
+421 918184678

Dokumenty