Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.02.2024 22:31

Karta DNS #2306/2021
Opravy asfaltových povrchov a práce na cestách vo vlastníctve mesta Košice

Informácie

ID zákazky
13045
Názov predmetu
Opravy asfaltových povrchov a práce na cestách vo vlastníctve mesta Košice
Číslo spisu
2306/2021
Číslo z vestníka EU
2021/S 122-322300
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Stavebné práce
Predpokladaná hodnota
15 000 000,00 EUR
Hlavný CPV
45233200-1 - Rôzne práce vrchnej stavby
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je zriadenie DNS v rozsahu skupiny (XXX00000-Y - 452 Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb). DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác v podmienkach verejného obstarávateľa bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne asfaltovania cestných komunikácií vo vlastníctve mesta Košice a súvisiacich prác. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.
Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia, konkrétne miesta uskutočnenia predmetu zákazky, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
26.07.2021 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
26.07.2021 12:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jana Lapinová
info@tendergroup.sk
+421 905748861
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6915

Dokumenty

Zákazky