Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.02.2024 11:32

Karta zákazky #MK/A/2023/19282
Rekonštrukcia združeného chodníka prameň Gajdovka - tenisové kurty Košice - Anička

Informácie

ID zákazky
42682
Názov predmetu
Rekonštrukcia združeného chodníka prameň Gajdovka - tenisové kurty Košice - Anička
Číslo spisu
MK/A/2023/19282
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
45233200-1 - Rôzne práce vrchnej stavby
Doplňujúci CPV
45233253-7 - Práce vrchnej stavby chodníkov
45233142-6 - Práce na oprave ciest
45233141-9 - Práce na údržbe ciest
45233223-8 - Obnova povrchu vozoviek
45233221-4 - Natieračské práce povrchu vozoviek
45233229-0 - Práce na údržbe krajníc
45233290-8 - Inštalácia dopravných značiek
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Rekonštrukcia združeného chodníka prameň Gajdovka - tenisové kurty Košice - Anička - SO 02 úsek č. 2 a SO 03 parkovacia plocha pre bicykle

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
01.08.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Anna Tarhaničová
anna.tarhanicova@kosice.sk
+421 556419314

Dokumenty