Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.12.2023 22:10

Karta obstarávania #039/2021/VO-§117
Tepovanie kobercov, čistenie kancelárskych kresiel a sedadiel v objektoch v správe BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
13433
Názov predmetu
Tepovanie kobercov, čistenie kancelárskych kresiel a sedadiel v objektoch v správe BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
039/2021/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
10 710,46 EUR
Hlavný CPV
90919200-4 - Čistenie (upratovanie) kancelárií
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je tepovanie kobercov, čistenie a tepovanie kancelárskych kresiel a čalúnených sedadiel v zasadacích alebo iných miestnostiach v objektoch v správe BPMK, s.r.o.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ vystaví objednávku do výšky vysúťaženej sumy.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.07.2021 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Lukáš Bažik
lukas.bazik@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty