Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 05.08.2021 19:39

Karta zákazky #4/3263/DNS/2021
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Šajdíkove Humence pre rok 2021 – výzva č. 4/3263/DNS/2021

Informácie

ID zákazky
13571
Názov predmetu
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Šajdíkove Humence pre rok 2021 – výzva č. 4/3263/DNS/2021
Číslo spisu
4/3263/DNS/2021
Číslo z vestníka VO
03944-MUS
Číslo z vestníka EU
2019/S 028-062646
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
7 510,00 EUR
Hlavný CPV
77200000-2 - Lesnícke služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Šajdíkove Humence

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.08.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
02.08.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Adriana Ondríková
adriana.ondrikova@lesy.sk
+421 905444449

Dokumenty