Stav: Ukončená

Serverový čas: 05.08.2021 21:01

Karta obstarávania #ZG.270.2.2.2021
Detaliczna, bezgotówkowa dostawa paliw płynnych na potrzeby Nadleśnictwa Dąbrowa.

Informácie

ID zákazky
13577
Názov predmetu
Detaliczna, bezgotówkowa dostawa paliw płynnych na potrzeby Nadleśnictwa Dąbrowa.
Číslo spisu
ZG.270.2.2.2021
Číslo z vestníka VO
2021/BZP 00124011/01
Druh postupu
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Typ šablóny
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
358 898,70 PLN
Hlavný CPV
09100000-0 - Palivá
Doplňujúci CPV
09134100-8 - Motorová nafta
09132100-4 - Bezolovnatý benzín
24957000-7 - Chemické aditíva
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Stručný opis

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych, poprzez bezpośrednie tankowanie na stacji, którą dysponuje Dostawca w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Termin składania ofert
02.08.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
02.08.2021 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
PGL LP Nadleśnictwo Dąbrowa
Adresa
Leśna 25
Jeżewo
86-131, Poľská republika
Procesný garant
Kamil Zasadowski
kamil.zasadowski@torun.lasy.gov.pl
+420 795143157
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_dabrowa/zamowienia_publiczne

Dokumenty