Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 09.12.2021 14:35

Karta zákazky #OCOZ RUK 1228/2021-002
„Výmena nábytku na izbách VŠM Ľ. Štúra Mlyny UK“

Táto zákazka je súčasťou DNS #OCOZ RUK 1228/2021 Nábytok pre UK - 2021

Informácie

ID zákazky
13629
Názov predmetu
„Výmena nábytku na izbách VŠM Ľ. Štúra Mlyny UK“
Číslo spisu
OCOZ RUK 1228/2021-002
Číslo z vestníka VO
18994 – MUT
Číslo z vestníka EU
2021/S 072-182973
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
180 000,00 EUR
Hlavný CPV
39100000-3 - Nábytok
Doplňujúci CPV
39143110-0 - Postele a lôžkoviny a špeciálne mäkké vybavenie
39112000-0 - Stoličky
60100000-9 - Služby cestnej dopravy
45255400-3 - Montážne práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie 350 kusov postelí a 350 kusov stoličiek v zmysle špecifikácie a technických výkresov, ktoré sú prílohou výzvy (príloha č. 1 a príloha č. 2a a 2b).
Ide o vysoko záťažový interiér.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.08.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
11.08.2021 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzita Komenského v Bratislave
Adresa
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ema Paulovičová
ema.paulovicova@rec.uniba.sk
+421 290109616
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty