Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2023 18:48

Karta obstarávania #041/2020/VO-§117
Vypracovanie PD a výkon IČ pre určené parkovisko v areáli BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
13973
Názov predmetu
Vypracovanie PD a výkon IČ pre určené parkovisko v areáli BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
041/2020/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
20 500,00 EUR
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Doplňujúci CPV
71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
71300000-1 - Inžinierske služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vypracovanie PD a výkon IČ pre určené parkovisko v areáli BPMK, s.r.o.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.08.2021 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Lukáš Bažik
lukas.bazik@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty