Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.10.2021 09:52

Karta obstarávania #FNTN-2021-25-ŠF-NZ-Výpočtová technika
Výpočtová technika

Informácie

ID zákazky
14002
Názov predmetu
Výpočtová technika
Číslo spisu
FNTN-2021-25-ŠF-NZ-Výpočtová technika
Číslo z vestníka VO
42135 - MST
Číslo z vestníka EU
2021/S 167-437302
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
58 554,00 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30213100-6 - Prenosné počítače
30213200-7 - Tabletový počítač
30213000-5 - Osobné počítače
30232110-8 - Laserové tlačiarne
30237240-3 - Webová kamera
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka tovarov: Výpočtová technika vrátane súvisiacich služieb ako súčasť projektu: Opatrenia na zlepšenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov s diagnózou COVID -19 vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, v rámci výzvy: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie, s kódom výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61.
Opis požadovaných minimálnych technických a funkčných parametrov a vlastností predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis a cena predmetu zákazky/zmluvy.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.10.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
04.10.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Fakultná nemocnica Trenčín
Adresa
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michal Plesník
michal.plesnik@fntn.sk
+421 326566838

Dokumenty

Notebook pre vzdialený prístup

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
32 778,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30213100-6 - Prenosné počítače
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Notebook pre oddelenie IT

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
4 860,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30213100-6 - Prenosné počítače
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

PC zostava pre PCR laboratórium

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 196,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30213000-5 - Osobné počítače
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Tablet 1

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 795,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30213200-7 - Tabletový počítač
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Tablet 2

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
12 900,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30213200-7 - Tabletový počítač
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

multifunkčná tlačiareň pre PCR laboratórium

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
320,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30232110-8 - Laserové tlačiarne
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

webkamery pre videokonferencie

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 705,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30237240-3 - Webová kamera
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy