Stav: Ukončená

Serverový čas: 27.02.2024 23:13

Karta obstarávania #048/2021/VO-§117
Celoplošná oprava strechy objektu na ul. Čárskeho 7, Košice

Informácie

ID zákazky
14040
Názov predmetu
Celoplošná oprava strechy objektu na ul. Čárskeho 7, Košice
Číslo spisu
048/2021/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
12 911,37 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45261910-6 - Opravy striech
45261410-1 - Strešné izolačné práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je celoplošná oprava strechy objektu na ul. Čárskeho 7, Košice.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ vystaví objednávku do výšky vysúťaženej sumy.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.08.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Lukáš Bažik
lukas.bazik@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty