Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.10.2023 23:52

Karta obstarávania #7707
Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Lachova 1, 851 03 Bratislava-Petržalka

Informácie

ID zákazky
14157
Názov predmetu
Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Lachova 1, 851 03 Bratislava-Petržalka
Číslo spisu
7707
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
88 526,45 EUR
Hlavný CPV
45212220-4 - Stavebné práce na objektoch viacúčelových športových zariadení
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Tieto stavebné práce sú zamerané na vybudovanie multifunkčného ihriska (MI) pri ZŠ Lachova 1, ktoré bude spĺňať požiadavku pre viacero športových aktivít, a to:
Atletika, basketbal, hádzaná, malý futbal, loptové a školné hry, nohejbal, tenis, volejbal, detské ihriská. Povrch MI je z elastického polyuretánového športového jednovrstvového povrchu z farebného granulátu typu EPDM frakcie 1-4 mm a polyuretánového spojiva s poréznou vrstvou. Povrch je vodo-priepustný, monolitický a spĺňa normu DIN 18035/6. Neobsahuje zmäkčovadlá a preto v priebehu svojej životnosti nekrehne a nemení svoje vlastnosti. To umožňuje jednoduché opravy v prípade mechanického poškodenia. Rozmery MI pri ZŠ Lachova 1 budú 33 x 18m. Vybavenie športoviska bude vrátane basketbalovej konštrukcie, bránok na malý futbal, sady komplet na tenis, sady komplet na volejbal.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.09.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
02.09.2021 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Peter Polyák
peter.polyak@petrzalka.sk
+420 949035351

Dokumenty