Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 03:28

Karta obstarávania #046/2021/VO-§117
Umývanie okien, okenných rámov a žalúzií v objekte Magistrátu mesta Košice

Informácie

ID zákazky
14203
Názov predmetu
Umývanie okien, okenných rámov a žalúzií v objekte Magistrátu mesta Košice
Číslo spisu
046/2021/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
12 110,00 EUR
Hlavný CPV
90911300-9 - Umývanie okien
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je umývanie okien, okenných rámov a žalúzií v objekte Magistrátu mesta Košice.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o poskytovaní služieb.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.09.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Lukáš Bažik
lukas.bazik@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty