Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.10.2021 15:08

Karta obstarávania #18
Sieťové úložisko

Informácie

ID zákazky
14305
Názov predmetu
Sieťové úložisko
Číslo spisu
18
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
32420000-3 - Sieťové zariadenia
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dodávka sieťového úložiska podľa opisu predmetu zákazky v prílohe č. 1 Výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Dodávka sieťového úložiska podľa opisu predmetu zákazky v prílohe č. 1 Výzvy.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.09.2021 13:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
KÚPELE SLIAČ a.s.
Adresa
Sliač .
Sliač
962 31, Slovenská republika
Procesný garant
Petra Baričová
verobs.sro@gmail.com
+421 904576327

Dokumenty