Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.05.2019 03:22

Karta zákazky #07904/2018/ODDVO
Dodávka elektriny_Výzva č. 2

Táto zákazka je súčasťou DNS #07904/2018/ODDVO Dodávka elektriny

Informácie

ID zákazky
1493
Názov predmetu
Dodávka elektriny_Výzva č. 2
Číslo spisu VO
07904/2018/ODDVO
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 956 855,48 EUR
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky (Výzvy) je dodávka elektriny (elektrickej energie) s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie a všetkých súvisiacich služieb na jeden rok pre odberné miesta identifikované v Prílohe č. 1 a 4 súťažných podkladov (ďalej aj „SP“).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Výzva č. 2 v rámci vytvoreného Dynamického nákupného systému s názvom "Dodávka elektriny".

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.11.2018 10:00:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644

Dokumenty