Stav: Ukončená

Serverový čas: 16.04.2024 17:05

Karta obstarávania #3655/2018-260
Renovácia vybraných kancelárií v budove ministerstva

Informácie

ID zákazky
1494
Názov predmetu
Renovácia vybraných kancelárií v budove ministerstva
Číslo spisu
3655/2018-260
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
134 849,56 EUR
Hlavný CPV
45453100-8 - Renovačné práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je renovácia kancelárií na 4. a 5. poschodí budovy ministerstva, blok A, Dobrovičova 12, Bratislava, pozostávajúca z výmeny štruktúrovanej kabeláže a silnoprúdových rozvodov, výmeny podláh a renovácie všetkých vnútorných omietok a dverí.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.11.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Adresa
Dobrovičova 12
Bratislava
812 66, Slovenská republika
Procesný garant
Pavel Piliar
pavel.piliar@land.gov.sk
+421 259266230

Dokumenty