Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.03.2024 17:46

Karta obstarávania #054/2021/VO-§117
Dodávka a montáž PVC podláh do hybridných bytov

Informácie

ID zákazky
15314
Názov predmetu
Dodávka a montáž PVC podláh do hybridných bytov
Číslo spisu
054/2021/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
11 500,00 EUR
Hlavný CPV
44112230-9 - Linoleum
Doplňujúci CPV
45432110-8 - Kladenie podláh
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka a montáž PVC podláh do hybridných bytov

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ vystaví objednávku do výšky vysúťaženej sumy

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.11.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Patrícia Uhrínová
patricia.uhrinova@bpmk.sk
+421 945458059

Dokumenty