Stav: Zrušená

Serverový čas: 03.03.2024 16:11

Karta obstarávania #055/2021/VO-§117
Úprava sociálneho zariadenia na bezbariérové v objekte Zdravotného strediska Ťahanovce, Košice

Informácie

ID zákazky
15593
Názov predmetu
Úprava sociálneho zariadenia na bezbariérové v objekte Zdravotného strediska Ťahanovce, Košice
Číslo spisu
055/2021/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
10 509,32 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45215140-0 - Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je úprava sociálneho zariadenia na bezbariérové v objekte Zdravotného strediska Ťahanovce, Košice.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ vystaví objednávku do výšky vysúťaženej sumy.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.11.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Patrícia Uhrínová
patricia.uhrinova@bpmk.sk
+421 945458059

Dokumenty