Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 03:28

Karta obstarávania #32/2021/VO-2021
Germicídne žiariče mobilné so stojanom – 25 ks

Informácie

ID zákazky
15696
Názov predmetu
Germicídne žiariče mobilné so stojanom – 25 ks
Číslo spisu
32/2021/VO-2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
6 926,39 EUR
Hlavný CPV
39330000-4 - Zariadenia na dezinfekciu
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Uzavretý germicídny žiarič (rady PROMOS GM 30 WA, resp. ekvivalent) mobilné prevedenie na kolieskach bez programovateľných spínacích hodín.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Verejný obstarávateľ zašle úspešnému uchádzačovi objednávku na predmet zákazky.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.11.2021 11:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Pôdohospodárska platobná agentúra
Adresa
Hraničná 12
Bratislava
81526, Slovenská republika
Procesný garant
Lucia Pintova
lucia.pintova@apa.sk
+421 918612184

Dokumenty