Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.07.2024 18:19

Karta obstarávania #ID 2521
Zabezpečenie dodávky potravín pre DOMOV MÁRIE

Informácie

ID zákazky
15812
Názov predmetu
Zabezpečenie dodávky potravín pre DOMOV MÁRIE
Číslo spisu
ID 2521
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
190 400,000 EUR
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
15551300-8 - Jogurt
15500000-3 - Mliečne výrobky
15113000-3 - Bravčové mäso
15111000-9 - Mäso z hovädzieho dobytka
15100000-9 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
03142500-3 - Vajcia
15850000-1 - Cestoviny
15896000-5 - Hlboko zmrazené výrobky
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na trinásť samostatných častí:

1. Ovocie a zelenina
2. Chlieb a pečivo
3. Mlieko a mliečne výrobky
4. Jogurty
5. Bravčové mäso
6. Hovädzie mäso
7. Mäsové výrobky
8. Mrazené mäso
9. Mrazené ryby
10. Mrazené polotovary
11. Cestoviny
12. Trvanlivé potraviny
13. Vajcia


Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, viac častí alebo na celý predmet zákazky.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.11.2021 08:00:00
Plánované otváranie ponúk
25.11.2021 08:15:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Domov Márie (Banská Štiavnica)
Adresa
Špitálska 3
Banská Štiavnica
969 01, Slovenská republika
Procesný garant
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1563

Dokumenty

1. časť: Potraviny – Ovocie a zelenina

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
27 600,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
03200000-3 - Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

2. časť: Potraviny – Chlieb a pečivo

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
23 000,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

3. časť: Potraviny – Mlieko a mliečne výrobky

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
35 800,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15500000-3 - Mliečne výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

4. časť: Potraviny – Jogurty

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
600,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15551300-8 - Jogurt
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

5. časť: Potraviny –Bravčové mäso

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
13 400,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15113000-3 - Bravčové mäso
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

6. časť: Potraviny – Hovädzie mäso

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
11 400,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15111000-9 - Mäso z hovädzieho dobytka
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

7. Mäsové výrobky

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
16 300,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

8. Mrazené mäso

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
14 800,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15896000-5 - Hlboko zmrazené výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

9. Mrazené ryby

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 700,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15896000-5 - Hlboko zmrazené výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

10. Mrazené polotovary

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
5 900,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15896000-5 - Hlboko zmrazené výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

11. Cestoviny

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
4 300,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15850000-1 - Cestoviny
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

12. Trvanlivé potraviny

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
32 500,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

13. Vajcia

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 100,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
03142500-3 - Vajcia
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody