Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 22.01.2022 14:50

Karta obstarávania #40480/2021
Vizuálna identita mesta Trnava

Informácie

ID zákazky
15848
Názov predmetu
Vizuálna identita mesta Trnava
Číslo spisu
40480/2021
Číslo z vestníka VO
56534 - WNS
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
10 000,00 EUR
Hlavný CPV
79930000-2 - Služby špecializovaných návrhárov (dizajnérov)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis

Predmetom zákazky je vypracovanie vizuálnej identity mesta Trnava (dizajn manuál).
Pri spracovaní vizuálnej identity do technického dokumentu dizajn manuálu je potrebné definovať:
logo/vizuálny prvok, dizajnovú mriežku, špecifikáciu primárnych a sekundárnych (doplnkových) farieb,
definovanie typografie pre tlač, merkantil online set a print set.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality, avšak v systéme JOSEPHINE kvôli funkcionalite systému stanovil kritérium - najnižšia cena.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.12.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Radoslav Bazala
radoslav.bazala@trnava.sk
+421 333236343
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty