Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 07.10.2022 11:30

Karta zákazky #118/2021-006
Výzva č. 6 „Zberné nádoby na jedlé oleje"

Informácie

ID zákazky
16234
Názov predmetu
Výzva č. 6 „Zberné nádoby na jedlé oleje"
Číslo spisu
118/2021-006
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
9 555,00 EUR
Hlavný CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je obstarávanie zberných nádob pre účely zvozu komunálneho odpadu a jeho vytriedených zložiek - jedlé oleje a tuky katalógové číslo 20 01 25.

Podrobný a úplný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.01.2022 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
28.01.2022 11:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty