Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 19.05.2024 14:18

Karta obstarávania #HVIEZDA
Kultúrne centrum Hviezda v Trnave

Informácie

ID zákazky
16644
Názov predmetu
Kultúrne centrum Hviezda v Trnave
Číslo spisu
HVIEZDA
Číslo z vestníka VO
59962 - MNA
Číslo z vestníka EU
2021/S 252-671376
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná sútaž návrhov
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
250 000,00 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Doplňujúci CPV
71220000-6 - Návrhárske a architektonické služby
71420000-8 - Územné architektonické služby
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis

Cieľom súťaže je získať a oceniť najvhodnejší architektonický návrh transformácie budovy kina Hviezda v Trnave na nové Kultúrne centrum, ktorý splní požiadavky súťažných podmienok a zadania a tiež vybrať víťazného účastníka, ktorému bude po úspešnom priamom rokovacom konaní v zmysle § 81 písm. h) ZVO zadaná následná zákazka na dodanie projektovej dokumentácie a autorského dohľadu.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.02.2022 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
15.02.2022 12:15:00
Lehota na predkladanie ponúk v 2. kole
29.04.2022 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
doc. Mgr. art. Vít Halada, ArtD.
halada@nla.sk
+421 904636486
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty