Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 02.10.2023 23:10

Karta obstarávania #78/2022
Výmena odškvarovača kotla, materiál a práce

Informácie

ID zákazky
17070
Názov predmetu
Výmena odškvarovača kotla, materiál a práce
Číslo spisu
78/2022
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
542 431,10 EUR
Hlavný CPV
45252300-1 - Stavebné práce na spaľovniach odpadu
Doplňujúci CPV
45222100-0 - Stavebné práce na stavbách zariadení na spracovanie odpadu
45255400-3 - Montážne práce
45111300-1 - Demontážne práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je výroba a dodanie odškvarovača a šachty (násypka nad podávacím stolom) pre kotol v závode ZEVO v Bratislave. Predmetom zákazky je realizácia prác spočívajúcich demontáže existujúceho odškvarovača a šachty (násypka nad podávacím stolom) a montáže nového odškvarovača a šachty (násypka nad podávacím stolom).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
23.03.2022 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
23.03.2022 11:00:01

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty