Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 04.06.2023 19:49

Karta obstarávania #OB22IPD015
REVITALIZÁCIA OSVETOVEJ BESEDY, Ivanka pri Dunaji

Informácie

ID zákazky
17371
Názov predmetu
REVITALIZÁCIA OSVETOVEJ BESEDY, Ivanka pri Dunaji
Číslo spisu
OB22IPD015
Číslo z vestníka VO
14632 - MNA
Číslo z vestníka EU
2022/S 036-093769
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná sútaž návrhov
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
185 750,00 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Doplňujúci CPV
71220000-6 - Návrhárske a architektonické služby
71221000-3 - Architektonické služby pre budovy
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Cieľom súťaže návrhov je získať architektonický návrh revitalizácie Osvetovej besedy (ďalej „OB“) ako nového kultúrneho centra Obce Ivanka pri Dunaji, ktorý sa stane základným podkladom na dodanie kompletnej projektovej dokumentácie a autorského dozoru podľa bodu.

Termíny

Lehota na predkladanie návrhov 1. KOLO
11.04.2022 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
11.04.2022 12:05:00
Lehota na predkladanie ponúk - 2. KOLO (predpoklad)
06.07.2022 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
06.07.2022 12:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Obec Ivanka pri Dunaji
Adresa
Moyzesova 57
Ivanka pri Dunaji
90028, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Branislav Šarmír
sarmir@obstarame.sk
+421 903299288
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4127

Dokumenty