Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.06.2023 09:47

Karta obstarávania #136-2021
Nadstavba motorového vozidla typu valník s hydraulickou rukou

Informácie

ID zákazky
17422
Názov predmetu
Nadstavba motorového vozidla typu valník s hydraulickou rukou
Číslo spisu
136-2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
50117000-8 - Prestavba a úprava vozidiel
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je prestavba a úprava nákladného motorového vozidla verejného obstarávateľa spojená s montážou nadstavby - jednostranný valník s výsypom zo zadnej časti s hydraulickou rukou.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.02.2022 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144

Dokumenty