Stav: Ukončená

Serverový čas: 12.08.2022 23:44

Karta obstarávania #NBS1-000-025-555
Platforma pre prevádzku kontajnerov.

Informácie

ID zákazky
1753
Názov predmetu
Platforma pre prevádzku kontajnerov.
Číslo spisu
NBS1-000-025-555
Číslo z vestníka VO
17107 - MSS
Číslo z vestníka EU
2018/S 229-524223
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
636 000,00 EUR
Hlavný CPV
72260000-5 - Služby súvisiace so softvérom
Doplňujúci CPV
72263000-6 - Implementácia softvéru
48517000-5 - Softvérový balík pre informačné technológie
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je:
- dodávka systému pre prevádzku Docker kontajnerov (ďalej len „softvérového produktu“), vrátane dodania podpory od výrobcu pre softvérový produkt a implementácie softvérového produktu a
- zabezpečenie servisných služieb k dodanému softvérovému produktu, ktoré zahŕňajú službu podpory, údržby, konzultačných a implementačných služieb.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.01.2019 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
22.01.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Adresa
Imricha Karvaša 1
Bratislava - mestská časť Staré Město
81325, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Kučera
milan.kucera@nbs.sk
+421 257871246

Dokumenty