Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.12.2023 21:22

Karta obstarávania #4-2022
Prenájom vozidiel N1

Informácie

ID zákazky
17695
Názov predmetu
Prenájom vozidiel N1
Číslo spisu
4-2022
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
34100000-8 - Motorové vozidlá
Doplňujúci CPV
34130000-7 - Motorové vozidlá na prepravu tovaru
34136000-9 - Dodávkové automobily
34136200-1 - Dodávkové automobily skriňové
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je prenájom vozidiel za účelom distribúcie balíkov určených pre zavedenie zberu kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ďalej len „K-BRKO“) v HM SR Bratislave počas obdobia desiatich (10) kalendárnych mesiacov. Prenajaté autá budú dopravovať zamestnancov spoločnosti OLO a.s. a taktiež aj balíky K-BRKO na dané miesto distribúcie pre obyvateľov rodinných aj bytových domov na území HM SR Bratislavy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
17.02.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Slávka Hajčaková
hajcakova@olo.sk
+421 918110143

Dokumenty