Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 07.10.2022 12:02

Karta zákazky #118/2021-007
Výzva č. 7 „Zberné nádoby a košíky na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“

Informácie

ID zákazky
17704
Názov predmetu
Výzva č. 7 „Zberné nádoby a košíky na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“
Číslo spisu
118/2021-007
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
1 157 577,00 EUR
Hlavný CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie typizovaných plastových zberných nádob na zber zmesového komunálneho odpadu (ZKO) a jeho vytriedených zložiek - triedeného odpadu (TO) najmä na kuchynský biologický rozložiteľný odpad pre OLO a.s., podľa podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch a prílohách.

Predmet zákazky je rozdelený na 4 časti:
• Časť I: 240 l plastové nádoby na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad
• Časť II: 120 l plastové nádoby na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad
• Časť III: 20 -23 l nádoby na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad
• Časť IV: 10 l košíky na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Zelené VO

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.03.2022 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
21.03.2022 09:00:01

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty

Časť I: 240 l plastové nádoby na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
446 600,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť II: 120 l plastové nádoby na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
28 280,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť III: 20-23 l nádoby na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
155 169,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť IV: 10 l košíky na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
527 528,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy