Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.12.2023 22:59

Karta obstarávania #NKP2022-17
Poskytovanie služieb informátorov

Informácie

ID zákazky
17874
Názov predmetu
Poskytovanie služieb informátorov
Číslo spisu
NKP2022-17
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
79000000-4 - Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby
Doplňujúci CPV
79620000-6 - Služby v oblasti zabezpečovania personálu, vrátane zabezpečovania pracovníkov na čas určitý
79611000-0 - Vyhľadávanie pracovných príležitostí
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb informátorov, ktorí budú distribuovať reklamný materiál a šíriť reklamu týkajúcu sa projektov obstarávateľa určenej cieľovej skupine a súčasne zaznamenávať údaje o tejto cieľovej skupine na nosiče dát.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku ako prieskum trhu s možnosťou uzatvorenia zmluvy

Termíny

Lehota na predkladanie
04.03.2022 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Dana Šramová
sramova@olo.sk
+421 918110319

Dokumenty