Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.12.2023 21:38

Karta obstarávania #2022-29
Nákup informačných a komunikačných technológií (IKT)

Informácie

ID zákazky
17994
Názov predmetu
Nákup informačných a komunikačných technológií (IKT)
Číslo spisu
2022-29
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
63 000,00 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30231310-3 - Ploché displeje
30213000-5 - Osobné počítače
30237200-1 - Príslušenstvo počítačov
30237460-1 - Počítačové klávesnice
30237410-6 - Počítačová myš
30237270-2 - Puzdrá na prenosné počítače
30232100-5 - Tlačiarne a zapisovače
30233153-8 - Čítačka a/alebo vypaľovačka kompaktných diskov (CD) a digitálnych univerzálnych diskov (DVD)
30234000-8 - Pamäťové médiá
30232110-8 - Laserové tlačiarne
30216130-6 - Snímače čiarového kódu
30237240-3 - Webová kamera
32420000-3 - Sieťové zariadenia
31711410-0 - Televízne obrazovky
31681500-8 - Nabíjačky
32342000-2 - Reproduktory
32251100-8 - Hands-free súprava
30236000-2 - Rôzne počítačové vybavenie
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup a dodanie nového, nerepasovaného IKT vybavenia pre potreby verejného obstarávateľa, ktoré bude slúžiť na elektronické zaznamenávanie, uchovávanie, vyhľadávanie, spracovanie, zobrazovanie, tlačenie, prenášanie a šírenie informácií.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.03.2022 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144

Dokumenty