Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.11.2023 21:28

Karta obstarávania #2021-128
Montáž istiacich systémov v prevádzke ZEVO.

Informácie

ID zákazky
18066
Názov predmetu
Montáž istiacich systémov v prevádzke ZEVO.
Číslo spisu
2021-128
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
35113000-9 - Bezpečnostné inštalácie
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky bude:
vybudovanie, certifikovanie a odskúšanie kotviacich bodov na vopred určených miestach v
prevádzke ZEVO spoločnosti OLO a.s., pre vykonávané práce vo výškach aj s kompletnou
dokumentáciou.
Podrobný opis súčasťou prílohy č. 1- Technická špecifikácia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.03.2022 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Machalíková
machalikova@olo.sk
+421 918110142

Dokumenty