Stav: Ukončená

Serverový čas: 02.04.2023 14:24

Karta obstarávania #03/2022/LG/prieskum
IS OnkoAssist

Informácie

ID zákazky
18113
Názov predmetu
IS OnkoAssist
Číslo spisu
03/2022/LG/prieskum
Druh postupu
Prípravné trhové konzultácie
Typ šablóny
Prípravné trhové konzultácie
Druh obstarávania
Služby
Hlavný CPV
72222300-0 - Služby informačných technológií
Doplňujúci CPV
72000000-5 - Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom plánovanej zákazky v rámci projektu „OnkoAsist – manažment cesty pacienta od nálezu po začiatok liečby“ je zabezpečenie funkčného systému pre účel manažmentu pacienta od suspekcie, alebo prvých príznakov až po liečbu. Manažment cesty pacienta bude prebiehať po priamej osi univerzálneho komunikačného systému pomocou softwarom navrhovaných diagnostických a terapeutických štandardov. Štandardy sú postavené na odporučeniach medzinárodných organizácií ako ESMO (Európska spoločnosť pre lekársku onkológiu), ASCO (Americká spoločnosť pre klinickú onkológiu) a prispôsobené na podmienky Slovenskej republiky. Vo všetkých etapách diagnostického procesu, aj pri rozhodovaní o optimálnej liečbe systém využíva diagnostické terapeutické štandardy.

Navrhované medicínsko-technické riešenie umožní vytvoriť ucelený systém manažmentu suspektného pacienta od prvých príznakov ochorenia, alebo suspekcie až po zahájenie liečby. Na úrovni SR umožní zaktualizovať a udržiavať kvalitu zdravotníckych údajov pre účel kontroly onkologických ochorení. Zároveň toto medicínske a technické riešenie umožní zlepšiť prevenciu, diagnostiku a liečbu onkologických pacientov,

Parametre predmetu zákazky nie sú exaktne a finálne stanovené, budú overené a nastavené procesom prípravných trhových konzultácií na základe predbežného zapojenia záujemcov a odbornej verejnosti na účely prípravy predmetného verejného obstarávania. Vymedzenie predmetu prípravných trhových konzultácií je uvedené v prílohe č. 3 tohto oznámenia.

Termíny

Lehota na prihlásenie do PTK
15.03.2022 23:59:59

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Národné centrum zdravotníckych informácií
Adresa
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ľubomír Grejták
lubomir.grejtak@nczisk.sk

Dokumenty