Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.10.2023 00:09

Karta obstarávania #MAGS OVO 47830/2022
Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke

Informácie

ID zákazky
18150
Názov predmetu
Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke
Číslo spisu
MAGS OVO 47830/2022
Číslo z vestníka VO
15742 - MNA
Číslo z vestníka EU
2022/S 045-117243
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná sútaž návrhov
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
646 000,00 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Doplňujúci CPV
71220000-6 - Návrhárske a architektonické služby
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.05.2022 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
16.05.2022 12:00:00
Lehota na predkladanie ponúk
01.08.2022 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
01.08.2022 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Marian Szakáll
marian.szakall@bratislava.sk
+421 259356520

Dokumenty