Stav: Ukončená

Serverový čas: 07.10.2022 11:59

Karta obstarávania #150/2022
Generálne opravy a servis Lisovacích kontajnerov Pöttinger SSC15

Informácie

ID zákazky
18290
Názov predmetu
Generálne opravy a servis Lisovacích kontajnerov Pöttinger SSC15
Číslo spisu
150/2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
34 036,20 EUR
Hlavný CPV
42636000-3 - Lisy
Doplňujúci CPV
43315000-4 - Zhutňovacie mechanizmy (lisy)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je generálna oprava lisovacích kontajnerov SSC 15 od výrobcu POTTINGER. Opravné práce budú pozostávať z demontáže, montáže a uvedenia do prevádzky lisovacích kontajnerov SSC 15. Ku každej oprava lisovacieho kontajnera požadujeme vypracovanie revíznej správy a dodanie v 1 Ks digitálnej forme + 1 ks v tlačovej forme.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.04.2022 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
27.04.2022 11:00:01

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty