Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.11.2023 21:25

Karta obstarávania #NKP2022-7
Oprava oplechovania a výmena časti tepelnej izolácie kotlov K1, K2

Informácie

ID zákazky
18465
Názov predmetu
Oprava oplechovania a výmena časti tepelnej izolácie kotlov K1, K2
Číslo spisu
NKP2022-7
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
45223110-0 - Inštalácia kovových konštrukcií
Doplňujúci CPV
45223210-1 - Oceľové konštrukcie
45111300-1 - Demontážne práce
45255400-3 - Montážne práce
45262680-1 - Zváranie
42320000-5 - Pece na spaľovanie odpadu
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je realizácia opravy oplechovania a výmena časti tepelnej izolácie kotlov K1, K2 v Závode ZEVO. Demontáž oplechovania a tepelnej izolácie vybraných častí kotlov K1, K2 . Následne po výmene membránových stien zabezpečenie novej tepelnej izolácie, jej montáž a spätná montáž pôvodného oplechovania. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.03.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Dana Šramová
sramova@olo.sk
+421 918110319

Dokumenty