Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.06.2022 04:47

Karta obstarávania #18791
ČOV s napojením IS pre mliekarenskú výrobu PD Mestečko - Dvor Dohňany

Informácie

ID zákazky
18791
Názov predmetu
ČOV s napojením IS pre mliekarenskú výrobu PD Mestečko - Dvor Dohňany
Číslo spisu
18791
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
474 434,33 EUR
VO sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je ČOV s napojením IS pre mliekarenskú výrobu PD Mestečko - Dvor Dohňany (stavebné práce) v zmysle priloženej projektovej dokumentácie, výkazu výmer (Prehľad rozpočtových nákladov) a zmluvy o dielo.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.04.2022 17:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Poľnohospodárske družstvo Mestečko
Adresa
Mestečko 1
Mestečko
02052, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Peter Ježo
peter.jezo@pdmestecko.sk
+421 908680886

Dokumenty