Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.05.2019 17:51

Karta obstarávania #2018-VS-0283
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019 – 2022, II.kolo

Informácie

ID zákazky
1938
Názov predmetu
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019 – 2022, II.kolo
Číslo spisu VO
2018-VS-0283
Číslo z vestníka VO
17589 - MSS
Číslo z vestníka EU
2018/S 235-537572
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
12 553 858,00 EUR
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Doplňujúci CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese predstavujú proces zahrňujúci smerovú stínku stromov určených na výrub, ich odvetvenie odstránením všetkých vetiev a ich zbytkov, skrátenie odvetvených kmeňov, sústreďovanie dreva od pňa priamo na odvozné miesto, alebo od pňa po vývozné miesto, s následným približovaním iným dopravným prostriedkom na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch tak, aby sa uchovala ich biologická diverzita,odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.01.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
09.01.2019 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Odštepný závod Kriváň
Adresa
Kriváň 334
Kriváň
962 04, Slovenská republika
Procesný garant
Martin Bystriansky
martin.bystriansky@lesy.sk
+421 918335511

Dokumenty

VC- LS Lučenec- LO Bába, LO Malá Hora

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
461 469,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Doplňujúci CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

VC- LS Lučenec- LO Bagľaš, LO Frenčok

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
534 841,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Doplňujúci CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

VC- LS Lučenec- LO Karanč, LO Čamovce

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
583 476,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Doplňujúci CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

VC- LS Lučenec- LO Monosa, LO Husiná

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
489 752,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Doplňujúci CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

VC- LS Divín- LO Ružiná, LO Havranová

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
550 246,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Doplňujúci CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

VC- LS Divín- LO Podkriváň, LO Dolná Bzová, LO Martinová

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
564 039,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Doplňujúci CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

VC- LS Divín- LO Tuhár, LO Bradlo

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
581 505,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Doplňujúci CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

VC- LS Vígľaš- LO Boky, LO Periná

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
675 935,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Doplňujúci CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

VC- LS Vígľaš- LO Lohyňa, LO Siroň

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
647 564,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Doplňujúci CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

VC- LS Vígľaš- LO Kaľamárka, LO Trnavy, LO Očová

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
915 234,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Doplňujúci CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

VC- LS Poltár- LO Hrnčiarky, LO Ráztoky

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
729 747,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Doplňujúci CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

VC- LS Poltár- LO Ozdín, LO Málinec, LO Vlčovo, LO Látky

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 220 497,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Doplňujúci CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

VC- LS Poltár- LO Petrovec, LO Selce, LO Píla, LO Stojná

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
803 639,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Doplňujúci CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

VC- LS Poľana- LO Katruška, LO Snohy

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
573 097,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Doplňujúci CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

VC- LS Poľana- LO Pálenica, LO Kubová, LO Skalisko

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
835 542,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Doplňujúci CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

VC- LS Poľana- LO Salašiská, LO Biele Vody , LO Mikulášska

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
729 919,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Doplňujúci CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

VC- LS Kyslinky- LO Chochuľka

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
469 999,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Doplňujúci CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

VC- LS Kyslinky- LO Bútľavka, LO Bátová

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
628 846,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Doplňujúci CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

VC- LS Kyslinky- LO Majerová, LO Dudáš

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
558 511,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Doplňujúci CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody