Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.11.2022 14:07

Karta zákazky #08617/2022/ODDVO 08400/2018/ODDVO-040
Nákup RAM, SSD diskov a batérií do notebookov (Výzva č. 35).

Informácie

ID zákazky
19540
Názov predmetu
Nákup RAM, SSD diskov a batérií do notebookov (Výzva č. 35).
Číslo spisu
08617/2022/ODDVO 08400/2018/ODDVO-040
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
830,77 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka 10 ks RAM, 10 ks SSD disk a 2 ks batéria pre notebook bližšie špecifikované v prílohe č. 3 Technická špecifikácia ponúkaného tovaru/Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy.

Všetky náklady na dopravu, inštaláciu a ostatné práce priamo aj nepriamo súvisiace s dodaním tovaru musia byť súčasťou kúpnej ceny. Miestom dodania predmetu zákazky je Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica.

Lehota dodania je do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.04.2022 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
05.04.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Dokumenty