Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.06.2022 04:09

Karta obstarávania #07/2022/VM
Revitalizácia detských ihrísk

Informácie

ID zákazky
20299
Názov predmetu
Revitalizácia detských ihrísk
Číslo spisu
07/2022/VM
Číslo z vestníka VO
23941-MST
Číslo z vestníka EU
2022/S 086-232244
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
364 177,68 EUR
Hlavný CPV
37535200-9 - Zariadenie ihrísk
Doplňujúci CPV
45112723-9 - Terénne úpravy ihrísk
45236210-5 - Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zhotovenie diela „Revitalizácia detských ihrísk“ v rozsahu podľa priloženej dokumentácie (ďalej len „PD“), ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.06.2022 15:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
08.06.2022 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Nitra
Adresa
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Viktor Moravec
viktor.moravec@msunitra.sk
+421 0376502344

Dokumenty

Detské ihrisko - Bajkalská ulica

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
48 031,28 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
37535200-9 - Zariadenie ihrísk
Doplňujúci CPV
45112723-9 - Terénne úpravy ihrísk
45236210-5 - Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Detské ihrisko - Hlboká ulica

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
41 956,33 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
37535200-9 - Zariadenie ihrísk
Doplňujúci CPV
45112723-9 - Terénne úpravy ihrísk
45236210-5 - Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Detské ihrisko - Tokajská ulica

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
36 264,95 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
37535200-9 - Zariadenie ihrísk
Doplňujúci CPV
45112723-9 - Terénne úpravy ihrísk
45236210-5 - Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Detské ihrisko - Novomeského ulica

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
73 206,69 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
37535200-9 - Zariadenie ihrísk
Doplňujúci CPV
45112723-9 - Terénne úpravy ihrísk
45236210-5 - Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Detské ihrisko - ulica Janka Kráľa

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
53 398,92 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
37535200-9 - Zariadenie ihrísk
Doplňujúci CPV
45112723-9 - Terénne úpravy ihrísk
45236210-5 - Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Detské ihrisko - Hollého ulica

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
55 000,96 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
37535200-9 - Zariadenie ihrísk
Doplňujúci CPV
45112723-9 - Terénne úpravy ihrísk
45236210-5 - Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Detské ihrisko - Dlhá ulica

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
56 318,55 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
37535200-9 - Zariadenie ihrísk
Doplňujúci CPV
45112723-9 - Terénne úpravy ihrísk
45236210-5 - Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy