Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.02.2024 00:43

Karta DNS #SE-VO1-2022/002162
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu DNS

Informácie

ID zákazky
21754
Názov predmetu
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu DNS
Číslo spisu
SE-VO1-2022/002162
Číslo z vestníka VO
234/20214 7144 - MUT
Číslo z vestníka EU
2021/S 201-522378
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
175 033 630,00 EUR
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
Doplňujúci CPV
09123000-7 - Zemný plyn
66132000-4 - Sprostredkovanie predaja komodít
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom tohto verejného obstarávanie je zriadenie dynamického nákupného systému na zadávanie zákaziek na zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu
Verejný obstarávateľ rozdelil DNS do 2 kategórií:
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS v rámci 1. kategórie bude zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie do odberných miest podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa a Prijímateľov po dobu trvania DNS.
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS v rámci 2. kategórie bude zabezpečenie služieb nákupu, dodávky a distribúcie zemného plynu podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa a Prijímateľov po dobu trvania DNS.

Termíny

Presun dynamického nákupného systému
25.04.2022 16:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
18.11.2025 23:59:59

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434701

Dokumenty

Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
Doplňujúci CPV
66132000-4 - Sprostredkovanie predaja komodít

Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Doplňujúci CPV
66132000-4 - Sprostredkovanie predaja komodít

Zákazky