Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.06.2024 10:33

Karta obstarávania #018/2022/VO-§117
Oprava, servis a údržba služobných motorových vozidiel BPMK, s.r.o.

Komunikácia