Stav: Ukončená

Serverový čas: 07.10.2022 14:20

Karta obstarávania #018/2022/VO-§117
Oprava, servis a údržba služobných motorových vozidiel BPMK, s.r.o.

Komunikácia