Stav: Ukončená

Serverový čas: 27.11.2022 20:03

Karta obstarávania #018/2022/VO-§117
Oprava, servis a údržba služobných motorových vozidiel BPMK, s.r.o.

Komunikácia