Stav: Zrušená

Serverový čas: 26.06.2022 03:31

Karta obstarávania #SITB-OO3-2022/000169-011
Softvéry

Informácie

ID zákazky
23034
Názov predmetu
Softvéry
Číslo spisu
SITB-OO3-2022/000169-011
Druh postupu
Zakázka do 10 000 EUR
Typ šablóny
Zakázka do 10 000 EUR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 535,30 EUR
Hlavný CPV
48300000-1 - Softvérový balík na vytváranie dokumentov, kreslenie, vytváranie obrázkov, harmonogramov a zlepšovanie produktivity
Doplňujúci CPV
48313000-5 - Softvérový balík pre optický čítač znakov (OCR)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Softvér na strih a úpravu videa, Softvér na grafiku, Softvér na prácu so súbormi vo formáte PDF, Softvér na tvorbu, úpravu a organizovanie práce vo formáte PDF, Softvér na optické rozpoznávanie znakov, Softvér na doplnenie pre prácu s veľkým množstvom dát. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v Prílohe č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.05.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Peter Palák
peter.palak@minv.sk
+421 961044174

Dokumenty