Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.07.2024 04:27

Karta obstarávania #NKP2022-6
Poskytovanie služieb zodpovednej osoby a poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov GDPR

Informácie

ID zákazky
23341
Názov predmetu
Poskytovanie služieb zodpovednej osoby a poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov GDPR
Číslo spisu
NKP2022-6
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
18 000,00 EUR
Hlavný CPV
72310000-1 - Spracovanie údajov
Doplňujúci CPV
79417000-0 - Bezpečnostné poradenstvo
72220000-3 - Systémové a technické poradenstvo
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb zodpovednej osoby a poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a zákona o ochrane osobných údajov.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 – Technická špecifikácia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Opakované vyhlásenie zákazky

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.05.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Dana Šramová
sramova@olo.sk
+421 918110319

Dokumenty