Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.11.2023 02:48

Karta obstarávania #92/2022
Zabezpečenie požiarnej ochrany objektov

Informácie

ID zákazky
23853
Názov predmetu
Zabezpečenie požiarnej ochrany objektov
Číslo spisu
92/2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
75251110-4 - Prevencia proti požiarom
Doplňujúci CPV
50413200-5 - Opravy a údržba protipožiarnych zariadení
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie požiarnej ochrany všetkých objektov Odvozu a likvidácie odpadu, a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava zmysle priloženej technickej špecifikácie.

Bližšia technická špecifikácia je uvedená Príloha č.1.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.06.2022 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
02.06.2022 11:00:01

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty