Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.12.2022 00:43

Karta obstarávania #NKP2022-60
Oprava prasknutého hydrantu vrátane zemných prác

Informácie

ID zákazky
23868
Názov predmetu
Oprava prasknutého hydrantu vrátane zemných prác
Číslo spisu
NKP2022-60
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
50413200-5 - Opravy a údržba protipožiarnych zariadení
Doplňujúci CPV
45112000-5 - Výkopové zemné práce a presun zemín
45112730-1 - Terénne úpravy vozoviek a komunikácií pre motorové vozidlá
42131160-5 - Hydranty
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie Opravy prasknutého hydrantu v priestoroch verejného obstarávateľa vrátane zemných prác. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 – Technická špecifikácia

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.06.2022 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Dana Šramová
sramova@olo.sk
+421 918110319

Dokumenty