Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.12.2022 02:51

Karta obstarávania #2022-73
Úprava nadstavieb FAUN Rotopress na zber biologicky rozložiteľného odpadu a kuchynského odpadu

Informácie

ID zákazky
24427
Názov predmetu
Úprava nadstavieb FAUN Rotopress na zber biologicky rozložiteľného odpadu a kuchynského odpadu
Číslo spisu
2022-73
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
116 550,00 EUR
Hlavný CPV
50117000-8 - Prestavba a úprava vozidiel
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je prestavba a úprava deviatich (9) nadstavieb FAUN Rotopress nákladných motorových vozidiel verejného obstarávateľa na zber a zvoz biologicky rozložiteľných odpadov a kuchynských odpadov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.06.2022 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144

Dokumenty