Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.03.2024 02:52

Karta obstarávania #LRpark/2
Dodanie a výsadba nových stromov v parku v Lednických Rovniach

Informácie

ID zákazky
24469
Názov predmetu
Dodanie a výsadba nových stromov v parku v Lednických Rovniach
Číslo spisu
LRpark/2
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
95 892,26 EUR
Hlavný CPV
03452000-3 - Stromy
Doplňujúci CPV
77300000-3 - Záhradnícke služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie stromov a ich výsadba v kultúrnej pamiatke - parku v Lednických Rovniach. Predmet zákazky je bližšie definovaný v prílohách výzvy.
Zákazka sa nedelí na časti, jedná sa o logicky a vecne nedeliteľný celok.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.06.2022 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
10.06.2022 15:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Obec Lednické Rovne
Adresa
Námestie slobody 32
Lednické Rovne
02061, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Beáta Topoľská
enixasro@gmail.com
+421 903373414
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5136

Dokumenty