Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.10.2021 01:18

Karta obstarávania #32/2018/420
DOPRAVA DREVA

Informácie

ID zákazky
2470
Názov predmetu
DOPRAVA DREVA
Číslo spisu
32/2018/420
Číslo z vestníka VO
038/2018-SK
Číslo z vestníka EU
036-078576
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
38 073 188,00 EUR
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Doplňujúci CPV
77211200-4 - Preprava guľatiny v lese
77200000-2 - Lesnícke služby
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Doprava dreva na účely tohto verejného obstarávania predstavuje proces zahrňujúci odvoz drevnej hmoty (sortimentov) z odvozných miest (OM) v pôsobnosti odštepného závodu (OZ) na expedičný sklad (ES) OZ, prevoz sortimentov z OM na OM, odvoz drevnej hmoty z OM alebo ES na sklad odberateľa, prípadne samostatnú nakládku s krátkou dopravnou vzdialenosťou na iný dopravný prostriedok. Doprava drevnej hmoty pozostáva z pristavenia vozidla na miesto nakládky, z nakladania sortimentov na dopravný prostriedok, jazdu s nákladom, zloženie sortimentov s triedením na hromady na mieste vykládky, prípadne samostatný výber (vytiahnutie) určeného kmeňa z hromady a jeho preloženie na inú hromadu.
Nakladanie sortimentov zahrňuje uchopenie kmeňa (sortimentu) do klieští hydraulickej ruky (HR), jeho premiestnenie na ložnú plochu nákladného auta (NA) alebo iného dopravného prostriedku, zabezpečenie nákladu proti pohybu. Nakladanie zahrňuje aj prvé a druhé prestavenie vozidla, ak je to nutné z priestorových dôvodov alebo z dôvodov skompletizovania nákladu podľa potreby objednávateľa.
Jazda s nákladom je premiestnenie naloženého nákladu z miesta nakládky do určeného miesta vykládky. Skladanie sortimentov zahrňuje uchopenie naloženého sortimentu do klieští HR, jeho premiestnenie a položenie na miesto určené objednávateľom. Určeným miestom je jedna alebo viac hromád alebo iný dopravný prostriedok. Skladanie zahrňuje aj viacnásobné prestavenie vozidla, ak je to nutné z prevádzkových dôvodov objednávateľa.
Za samostatný výber (vytiahnutie) určeného kmeňa z hromady a jeho preloženie na inú hromadu, sa považuje takýto výber a preloženie vtedy, ak nie je tento sortiment predmetom odvozu.
Za viacnásobné prestavenie vozidla pri nakládke sa považuje každé tretie a ďalšie.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.03.2018 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Adriana Ondríková
adriana.ondrikova@lesy.sk
+421 905444449

Dokumenty

ZÁPAD

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
12 769 418,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Doplňujúci CPV
77211200-4 - Preprava guľatiny v lese
77200000-2 - Lesnícke služby
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

STRED

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
14 439 019,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Doplňujúci CPV
77211200-4 - Preprava guľatiny v lese
77200000-2 - Lesnícke služby
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

VÝCHOD

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
10 864 751,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Doplňujúci CPV
77211200-4 - Preprava guľatiny v lese
77200000-2 - Lesnícke služby
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody